Conducere

Print

Structuri de conducere

Conducerea operativă a Facultăţii şi a Departamentului

Consiliul Facultăţii:

Consiliul Departamentului:

Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie "Sfântul Nicodim":

Membri reprezentanţi ai Facultăţii în Senatul Universitaţii:

Reprezentatul Facultăţii in Consiliul de Administraţie al Universităţii:

Reprezentantul Facultății în Consiliul Cercetării Științifice al Universității

Reprezentantul Facultății în Consiliul pentru Asigurarea Calității

Responsabili în Comisiile de lucru ale Facultății: