Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Thursday
Dec 03rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Studenţi ANUNȚ BURSA DE PERFORMANȚĂ, SEM.I, 2020-2021

ANUNȚ BURSA DE PERFORMANȚĂ, SEM.I, 2020-2021

E-mail Print PDF

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

ANUNŢ

PRIVIND ACORDAREA BURSEI DE PERFORMANȚĂ

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat de Universitatea din Craiova, vă comunicăm condițiile și calendarul pregătirii și transmiterii dosarelor la Secretariat în vederea obținerii bursei de performanță în anul universitar 2020-2021, după cum urmează:

Studentii care doresc sa aplice pentru acest tip de bursă și au media 10 (zece) pe ultimul an de studiu, în anul universitar 2019-2020, trebuie să transmită on-line, pe adresa de e-mail a secretariatului facultății This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it o cerere (vezi, mai jos, cerere-tip) insoțită de documentele doveditoare ale performanțelor:

- premii/participări la concursuri internaționale sau naționale, exemplare

din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale,

- participare la contracte de cercetare,

- brevete, invenții;

- participari la sesiuni de comunicări științifice studentești,

- documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate de Universitate din Craiova sau de alte entitati, recunoscute de Universitate din Craiova.

La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanta se vor lua in considerare numai activitatile desfășurate in anul universitar anterior acordarii (1 octombrie 2019 - 1 octombrie 2020).

Termenul de transmitere a dosarului electronic pentru bursa de performanta este 26 octombrie 2020 pe adresa de e-mail a secretariatului facultății This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Secretariatul va aviza, la conducerea facultatii, cererea și situatia școlară a studentului, apoi va transmite dosarul pentru verificare la Comisia de burse a Universității, prin mail, la secretariatul Prorectorului, până la data de 27 octombrie 2020. Dupa verificare, dosarele care indeplinesc conditiile de acordare a bursei de performanta vor fi aprobate in Consiliul de Administratie al Universității iar facultatile vor primi, de la secretariatul Prorectoratului, lista nominală a studentilor beneficiari, pentru a afișa listele anonimizate pe data de 9 noiembrie 2020 pe site-ul facultatii.

Afişat astăzi, 09.10.2020

MAI JOS GĂSIȚI CEREREA-TIP


UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Nr. ______/____________________

PĂRINTE DECAN,

Subsemnatul(a) _______________________________________________,

CNP ____________________, posesorul/posesoarea CI cu seria ________nr.______, student(ă) la Facultatea de Teologie Ortodoxă, în anul _______la programul de studii universitare de licenta/master_________________________________________, va rog sa-mi aprobați acordarea bursei de performanță în anul universitar 2020-2021.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise sunt reale, cunoscând că nedeclararea sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.

Data, Semnătura,

________________ _____________________

Fiecare pagină din dosar va fi numerotată şi semnată în partea dreaptă jos, de către studentul în cauză.

Data: Solicitant, Numele şi prenumele studentului/ Semnătura

__________ _____________________________ / ______________

Dosarul este înregistrat cu nr. _____/________ și conține un număr de _____ pagini.

Părintelui Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă

Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

Noutati pe site