Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Wednesday
Sep 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Școală doctorală Sustinere publica teza de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, 10 Decembrie 2019

Sustinere publica teza de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, 10 Decembrie 2019

E-mail Print PDF
IOSUD: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
ȘCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ “SF.NICODIM”

 

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT INTITULATE

„ Catolicitatea Bisericii Lui Dumnezeu, una sfântă şi indivizibilă din toate timpurile şi din toate locurile, din punct de vedere ortodox ”

elaborată de Pr.UNGUREANU V. MARIAN,în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul TEOLOGIE, a avut loc în ziua de 10.12.2019, la ora 1000, la Sala Doctoranzilor din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, str.Brestei, nr.24.

 

 

Sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din str.Brestei, nr.24, a găzduit Marți, 10 decembrie 2019, susţinerea publică a tezei de doctorat „Catolicitatea Bisericii Lui Dumnezeu, una sfântă şi indivizibilă din toate timpurile şi din toate locurile, din punct de vedere ortodox”, elaborată de Pr. UNGUREANU V. MARIAN la disciplina Teologie Dogmatică. Din comisia de evaluare a lucrării au făcut parte: IPS Părinte Mitropolit Prof.univ.dr IRINEU, în calitate de coordonator al tezei de doctorat, Pr. Conf.univ.dr Picu-Nelu Ocoleanu, în calitate de preşedinte al comisiei şi director al Şcolii Doctorale „Sfântul Nicodim”, Pr.Prof.univ.dr Ştefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, Pr. Prof.univ.dr Ion Popescu, de la Facultatea de Teologie „Sfânta Filofteia” din Piteşti şi Pr.Conf.univ.dr Nicolae Moșoiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, în calitate de membri referenți.

În prima parte a întâlnirii, Pr.drd Marian Ungureanu a prezentat sistematic principalele capitole ale lucrării de doctorat şi concluziile pe care le-a atins în cercetare.

Au urmat referatele de apreciere, primul fiind al IPS Părinte Mitropolit Irineu. În conţinutul prezentării făcute, IPS Prof.univ.dr IRINEU a apreciat că studiul doctorandului este bine documentat, se încadrează în normele academice de cercetare şi urmăreşte foarte bine tema propusă. „Lucrarea este rodul unui studiu duhovnicesc şi ştiinţific deplin, fiind o prezentare dogmatică, istorică şi mistică a temei abordate. În cuprinsul lucrării autorul a reuşit să se facă înţeles, fiind de apreciat documentarea ştiinţifică a lucrării, autorul ajungând la concluzii pertinente şi obiective în ceea ce priveşte dezbaterile pe tematica abordată. Metoda principală folosită în teză este analiza textelor Sfinţilor Părinţi şi ale dogmatiştilor ortodocşi, prin aceasta reuşind să culeagă şi să aşeze laolaltă bogăţia duhovnicească a învăţăturilor desprinse din ele”.

Lucrarea Pr.drd Marian Ungureanu a primit aprecieri din partea tuturor membrilor comisiei de evaluare, atribuindu-se calificativul „Magna Cum Laude” și propunerea de acordare a titlului de Doctor în Teologie.

 

 

 

Noutati pe site

  • ÎN PERIOADA 03 – 31 AUGUST 2020 NU SE
ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII