Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Wednesday
Feb 28th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Evenimente Seminar informativ "Metode de dezvoltare comunitară în zonele rurale defavorizate " - Tismana, 12-14 Iulie 2010

Seminar informativ "Metode de dezvoltare comunitară în zonele rurale defavorizate " - Tismana, 12-14 Iulie 2010

E-mail Print PDF

Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei, a organizat în perioada 12-14 iulie 2010, în tabăra Tismana, un seminar informativ pentru preoţii care slujesc în comunităţile rurale din cuprinsul Eparhiei, cu privire la ”metode de dezvoltare comunitară în zonele rurale”.

La seminar au participat 16 preoţi din următoarele parohii aflate sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Craiovei: parohiile Sadova, Ciutura, Predeşti, Salcia (Argetoaia), Bechet, Bârca, Ciupercenii Noi, Întorsura (Giubega) şi Amărăştii de Jos – din judeţul Dolj, şi parohiile Baia de Fier, Iezureni, Strâmtu, Cartiu (Turcineşti), Brăneşti, Budieni, Novaci – din judeţul Gorj.

Pe agenda celor 3 zile de lucru s-au regăsit o serie de teme şi subiecte de informare sau lucru pe echipe, care au urmărit să dezvolte abilităţile celor 16 preoţi participanţi de a iniţia acţiuni de mobilizare a membrilor comunităţilor în care slujesc şi de a concepe planuri de dezvoltare comunitară sau de rezolvare a unor probleme de interes comunitar.

Toate subiectele şi temele de informare din cadrul seminarului au fost stabilite ca fiind prioritare şi de interes general în urma unei cercetări în rândul a 50 de preoţi care slujesc în parohii din mediul rural, din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei. Prin această cercetare s-a urmărit să se identifice răspunsul la o serie de întrebări cu privire la tipul de probleme sociale existente în parohie, nivelul de implicare a membrilor comunităţii la rezolvarea acestor probleme, parteneriate încheiate cu alţi actori comunitari, apartenenţa la reţele locale de intervenţie, resursele utilizate de preoţi în participarea comunitară şi planurile acestora de intervenţie în procesul dezvoltării comunităţilor etc, cu scopul de a identifica nevoile de informare şi schimb de experienţă ale preoţilor chestionaţi.

Ca urmare, în cadrul seminarului au fost analizate conceptele de comunitate şi dezvoltare comunitară, s-au identificat tipurile de resurse care pot fi întâlnite în comunităţile proprii precum şi tipurile de capital existente în orice comunitate, s-a dezbătut rolul unei analize SWOT a comunităţii în conceperea unor strategii de dezvoltare comunitară şi fiecare preot participant a realizat o astfel de analiză a propriei comunităţi. Totodata, preotilor participanti la seminar, le-a fost prezentat cadrul legal de înfiinţare a unei organizaţii nonguvernamentale sau a unui grup de iniţiativă locală la nivel comunitar, importanţa antreprenoriatul social şi paşii de înfiinţare a unei intreprinderi sociale, bune practici în activitatea de implicare comunitară a altor preoţi din România sau alte ţări europene, metode de stimulare a participării publice şi de mobilizare a membrilor comunităţii (empowerment) precum şi metode de mediere între cetăţeni şi autorităţile locale.

În contextul în care proiectul nostru îşi propune tocmai constituirea unei Reţele europene interculturale de acţiune în vederea dezvoltării comunitare, în cadrul seminarului a fost acordată o atentie deosebită temei cu privire la importanţa lucrului în reţea şi a înfiinţării şi conducerii de reţele comunitare de intervenţie la nivel local, precum şi a celei privind identificarea şi prioritizarea problemelor comunitare şi conceperea de planuri de dezvoltare comunitară pentru rezolvarea lor.

Temele abordate în cadrul seminarului au fost susţinute de o echipă de 5 traineri formată din : lect. univ. dr. Gelu Călina - Catedra de Sistematico-Practice a Facultăţii de Teologie, lect. univ. dr. Nicoleta Călina, cadru didactic titular la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, Catedra de Limbi moderne, lect. univ. dr. Emilia Sorescu, asist. univ. drd. Diana Răduţ-Selişte şi prep. univ. drd. Cristina Vădăstreanu - Catedra de Istorico-Biblice din cadrul Facultăţii de Teologie.

La finalul seminarului, preoţii participanţi au propus spre a fi discutate şi analizate în cadrul reţelei pe care o vor înfiinţa la nivel comunitar, următoarele subiecte: implicarea membrilor comunităţii în lucrarea de amenajare / curăţire a cimitirului satului, amenajarea unui loc de joacă pentru copii, înfiinţarea unei cantine sociale pentru bătrânii rămaşi singuri, înfiinţarea unui centru social pentru grupuri defavorizate, înfiinţarea unui muzeu al satului, crearea unei reţele comunitare de intervenţie în caz de urgenţă, pietruirea drumului către cimitirul din sat, amenajarea unui sistem de drenare a apelor pluviale şi menajere, iniţierea unor activităţi de prevenire a abandonului şcolar, înfiinţarea unui cabinet stomatologic cu servicii gratuite pentru cei săraci, împădurirea unor terenuri cu risc de eroziune şi restaurarea bisericii de lemn din sat.

Considerăm că seminarul a reuşit să vină în întâmpinarea aşteptărilor de informare ale preoţilor, aşa cum aceştia le-au exprimat chiar în prima zi a seminarului: :

  • Dezvoltarea abilităţilor de a crea la nivel local o structură comunitară unitară şi funcţională, prin care să poată mobiliza mai uşor membrii comunităţii în abordarea problemelor locale,
  • Cunoaşterea unor exemple practice din activitatea altor preoţi referitoare la dezvoltarea comunitară în mediul rural
  • Exemple de modalităţi de implicare a preoţilor în dezvoltarea comunitară, de implicare a comunităţii în proiecte de voluntariat sau de implicare a autorităţilor locale
  • Tipuri de finanţări europene sau alte tipuri de programe care pot fi accesate chiar de comunitatea locală
  • O mai bună cunoaştere a tuturor preoţilor participanţi la seminar.

S-a constatat că majoritatea participanţilor la seminar şi-a dorit să se cunoască reciproc, să împărtăşească din experienţa proprie şi să înveţe din experienţa colegilor la nivel local şi să se constituie într-un grup de iniţiativă şi pionierat în domeniul dezvoltării comunitare în mediul rural, care să ofere totodată perspectiva unui grup de suport intercomunitar, cu influenţe pozitive asupra tuturor comunităţilor de provenienţă.

Aşteptările pe care le-au avut preoţii participanţi au coincis cu cele ale organizatorilor care au urmărit ca prin intermediul acestui seminar de formare şi informare să se pună bazele unei reţele locale de acţiune în vederea dezvoltării comunităţilor în care aceşti preoţi slujesc. Toate parohiile celor 16 preoţi participaţi, precum şi metodele iniţiate de aceştia în vederea rezolvării unor probleme comunitare vor fi prezentate atât pe pagina de blog a proiectului (http://teologie.central.ucv.ro/blogs/imcod/) cât şi pe cea de facebook (http://www.facebook.com/pages/IMCoD-Intercultural-Methods-of-Community-Development/107275969302033), la care vor avea acces şi alţi preoţi din grupul ţintă ai celorlalţi parteneri în proiect.

Fiecare dintre preotii participanti la seminar va beneficia de participarea la un schimb de experienţă cu alţi preoţi creştini din Europa implicaţi în proiect, cu ocazia unor ateliere interculturale care vor fi organizate de cele 5 instituţii partenere, cu scopul cunoaşterii reciproce a preoţilor participanţi, a socializării şi schimbului intercultural, dar mai ales în vederea identificării celor mai eficiente metode de dezvoltare comunitară utilizate în mediul rural.

Această oportunitate vine în întâmpinarea dorinţelor exprimate de cei 16 preoţi români de a colabora cu alte culte religioase creştine, în vederea unei mai bune cunoaşteri interculturale, a cunoaşterii modului de pastoraţie şi activităţii altor preoţi din alte ţări europene în a dezvolta comunităţile în care slujesc şi modalităţile de implicare a bisericilor creştine din UE în procesul de dezvoltare comunitară, de a face schimb de exprienţă şi a elabora proiecte de interes comun, de a identifica modele de bună practică ce ar putea fi adaptate în contextul economic, social şi cultural naţional.

Seminarul informativ de la Tismana, din perioada 12-14 iulie 2010, s-a derulat  în cadrul proiectului Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitară – finanţat de ANPCDEFP prin Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii – Grundtvig – Parteneriate pentru Învăţare, şi implementat de Facultatea de Teologie din Craiova, în calitate de instituţie coordonatoare, în parteneriat cu alte 4 instituţii europene: Facultatea de Teologie a Universităţii „St. Kliment Ochridsky” din Sofia (Bulgaria), Europe Direct – Carrefour Europeo Emilia (Italia), Institutul Teologic al Bisericii Evanghelice Luterane Estoniene (Estonia) şi Şcoala Norvegiană de Teologie din Oslo (Norvegia).

Manager proiect,

Prodecan, Conf.Univ.Dr Mihai Vladimirescu

Asistenţi coordonator proiect,

Lect.univ.dr Gelu Călina

Asist.univ.drd Diana Răduţ-Selişte

 

 

 

Raport intermediar cu privire la activitățile proiectului

Începând cu luna august a anului 2009, Facultatea de Teologie a Universității din Craiova derulează proiectul Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitară (IMCoD), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale), Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții Grundtvig – Parteneriate pentru Învățare.

Pentru mai multe detalii referitoare la activitățile implementate în cadrul proiectului în această perioadă vă recomandăm să consultați raportul intermediar la următorul link: raport_intermediar_romana1

 

Asist.univ.drd Diana Răduț-Seliște,

Asistent coordonator proiect