Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Monday
Oct 03rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Evenimente Susținere teză de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă

Susținere teză de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă

E-mail Print PDF

IOSUD: UNIVERSITAETA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

ȘCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ “SF.NICODIM”

 

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT INTITULATE

„PREZENŢA ŞI LUCRAREA PREASFINTEI TREIMI ÎN BISERICĂ ŞI ÎN EUHARISTIE”

elaborate de domnul VUŢAN I. CIPRIAN-CONSTANTIN,  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul TEOLOGIE, a avut loc în ziua de 24.04.2018, la ora 1000, la Sala Doctoranzilor din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, str.Brestei, nr.24.


 

Sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din str.Brestei, nr.24, a găzduit marţi, 24 aprilie 2018, susţinerea publică a tezei de doctorat „PREZENŢA ŞI LUCRAREA PREASFINTEI TREIMI ÎN BISERICĂ ŞI ÎN EUHARISTIE”, elaborată de Pr. VUŢAN I. CIPRIAN-CONSTANTIN la disciplina Teologie Dogmatică. Din comisia de evaluare a lucrării au făcut parte: IPS Părinte Mitropolit IRINEU, în calitate de coordonator al proiectului doctoral, Pr. Conf.univ.dr Picu-Nelu Ocoleanu, de la Facultatea de Teologie din Craiova, în calitate de preşedinte al comisiei şi director al Şcolii Doctorale „Sfântul Nicodim”, Pr.Prof.univ.dr Ştefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, Pr. Prof.univ.dr Ion Popescu, de la Facultatea de Teologie „Sfânta Filofteia” din Piteşti şi Pr.Conf.univ.dr Nicolae Moşoiu, de la Facultatea de Teologie „Lucian Blaga” din Sibiu.

În referatul de apreciere a lucrării, IPS Părinte Mitropolit IRINEU a consemnat faptul că „munca de cercetare a autorului se îndreaptă deci spre Sfinții Părinți și spre teologii Bisericii: ierarhi, preoți, călugări, profesori și teologi. Din lucrările acestora, părintele a analizat învățătura dogmatică și exegeza lor profundă asupra dogmei Preasfintei Treimi, asupra Bisericii și Sfintei Euharisti. În această experienţă şi cu informaţiile provenite din Sfânta Scriptură şi din Scrierile Părinților, dogmatiști cercetați de părintele Ciprian Constantin Vuțan au aprofundat învățături dogmatice de mare valoare pentru viața Bisericii. Dumnezeu, prin descoperirea Sa, începută în actul creaţiei, continuată prin profeţi și desăvârșită prin Întrupare, S-a descoperit ca fiind Existenţă fără început şi fără sfârşit. El Îşi are existenţa de la Sine şi prin Sine, ceea ce înseamnă că El este Însăşi Existenţa”..

Au prezentat, de asemenea, referate de apreciere asupra tezei: Pr.Prof.univ.dr Ştefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, Pr. Prof.univ.dr Ion Popescu, de la Facultatea de Teologie „Sfânta Filofteia” din Piteşti şi Pr.Conf.univ.dr Nicolae Moşoiu, de la Facultatea de Teologie „Lucian Blaga” din Sibiu.

În urma dezbaterilor în plen, comisia de doctorat a hotărât să i se confere titlul de Doctor în domeniul Teologie iar tezei să i se atribuie Calificativul Foarte bine.