Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Wednesday
Sep 23rd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Manifestări ştiinţifice Lansarea proiectului european „Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitară”

Lansarea proiectului european „Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitară”

E-mail Print PDF

 

vezi aici comunicatul de presa 

RAPORTUL PRIMEI ÎNTÂLNIRI DE LUCRU
organizate în perioada 12-15 Noiembrie 2009 în cadrul proiectului ”Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitară” 

 

site1
 

 În perioada 12-15 Noiembrie 2009 a avut loc prima întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului ”Metode Interculturale de Dezvoltare Comunitară”, implementat începând cu luna august 2009 de Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, în calitate de instituție coordonatoare, în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universităţii „St. Kliment Ochridsky” din Sofia (Bulgaria), Europe Direct – Carrefour Europeo Emilia (Italia), Institutul Teologic al Bisericii Evanghelice Luterane Estoniene (Estonia) și Şcoala Norvegiană de Teologie din Oslo (Norvegia).

Scopul proiectului este acela de a creea o Rețea interculturală de acțiune în domeniul dezvoltării comunitare, constitutită din reprezentanții celor 5 instituții partenere, care va avea rolul de a furniza preoților din mediul rural modele de bună practică în domeniul dezvoltării comunitare specifice celor 5 tări ale partenerilor – România, Italia, Bulgaria, Estonia și Norvegia -  precum și o serie de noțiuni teoretice generale referitoare la cele mai eficiente metode de inițiere a unor programe de dezvoltare comunitară.
 
Grupul țintă îl constituie preoții care slujesc în comunitățile rurale din regiunile în care funcționează institutiile partenere, în mod special în acele comunități rurale care vor fi identificate ca fiind defavorizate: lipsa serviciilor sanitare/educaționale/sociale la nivel comunitar, lipsa accesului la rețeaua de transport, grad scăzut de participare a membrilor comunității la viața comunitară, nivel scăzut de cultură civică etc.

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin ANPCDEFP – Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Programul de învățare pe tot parcursul vieții Grundtvig.

 În cadrul proiectului se vor realiza diferite activități în toate țările partenerilor, precum realizarea unei cercetări sociologice privind necesitățile de formare și informare ale preoților din mediul rural, organizarea a 5 sesiuni de instruire cu tema ”metode de dezvoltare comunitară în mediul rural”, organizarea a 5 ateliere de lucru interculturale, la care vor participa un număr de 80 de preoți din cele 5 țări, și publicarea unui ghid de dezvoltare comunitară pentru preoții din mediul rural, care să vină în sprijinul unui grup țintă mult mai larg. Toate activitățile prevăzute în proiect vor avea rolul de a crea un cadru favorabil schimbului de experiență, colaborării și lucrului în comun, atât între reprezentanții celor 5 instituții partenere, cât mai ales între cei 80 de preoți care vor fi selectați pentru a participa la proiect.

 Prima întâlnire de lucru a avut ca obiective cunoașterea reciprocă a reprezentanților celor 5 instituții partenere și prezentarea instituțiilor de proveniență, formarea unei echipe internaționale de lucru, care va asigura managementul proiectului pe parcursul celor 2 ani de implementare, și definitivarea planului de lucru al proiectului, cu stabilirea unor termene definitive de realizare a activităților în proiect.

 La întâlnire au participat următorii reprezentanți ai instituțiilor partenere în proiect:

 
 •   Andrian Aleksandrov – profesor asistent la Facultatea de Teologie din Sofia Bulgaria),
 •  Carla Cavallini – director la Europe Direct – Carrefour Europeo Emilia (Italia), 
 •  Vaike Salveste – lector la Institutul Teologic al Bisericii Evanghelice Luterane din Estonia
 • Øystein Lund – decan al Şcolii Norvegiene de Teologie din Oslo (Norvegia).

  Din partea Facultății de Teologie din Craiova au participat următorii reprezentanți:

 •  Prof.Univ. Dr. Pavel Chirilă – Prodecan
 •  Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu - Șef catedră istorico-biblice
 •  Conf. Univ. Dr. Eugenia Udangiu – profesor asociat la Catedra de Asistență Socială, titular la Facultatea de Științe Socio-Umane din Craiova
 •  Lect. Univ. Dr. Gelu Călina – Catedra de Sistematico-Practice
 •  Lect. Univ. Dr. Maria-Emilia Sorescu – Catedra de Asistență Socială
 •  Asist. Univ. Drd. Diana Răduț-Seliște – Catedra de Asistență Socială, asistent coordonator proiect
   
 •  Mihaela Țițirigă – studentă în anul III – Secția Asistență Socială și vicepreședinte a Asociației Studenților Facultății de Teologie din Craiova
   
 •  Paula Croitoru - secretar
 Alți participanți la această primă întâlnire, care au îndeplinit diverse roluri în activitatea de organizare au fost:
 •  Pr. Marcel Răduț-Seliște – preot la Spitalul Județean din Craiova, care a avut rolul de moderator al discuțiilor purtate în cadrul celor 3 zile de lucru,
 •  Asist. Univ. Dr. Roxana Zamfira – Facultatea de Litere a Universității din Craiova, care a avut rolul de translator în prima zi de lucru în comun a partenerilor precum și la conferința de presă organizată cu scopul mediatizării proiectului la nivel local, regional și național.

 Pe Agenda de lucru a acestei prime întâlniri s-au regăsit următoarele teme:

 -   Prezentarea, analizarea și clarificarea unor aspecte referitoare la principalele elemente ale proiectului: obiectivele parteneriatului, grupul țintă și activitățile propuse, distribuția sarcinilor între parteneri, metode interne de comunicare, metode de monitorizare, evaluare și diseminare a rezultatelor proiectului,  

 -   Analiza și definitivarea planului de lucru al proiectului, cu termene clare de realizare a activităților, precum și a rezultatelor așteptate pe parcursul implementării,

 -   Analiza instrumentului de cercetare a nevoilor de formare și informare ale preoților din mediul rural, propus de instituția coordonatoare.

 
  

În prima zi de lucru a întâlnirii, participanții s-au prezentat, oferind atât informaţii despre poziția pe care o deţin în cadrul instituției pe care o reprezintă și despre rolul în proiect, cât şi o descriere detaliată a celor 5 instituții partenere, referitoare la specificul activităţii pe care o desfăşoară, poziția ocupată în context național, rolul asumat în educația adulților etc

Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu a realizat o scurtă prezentare a orașului Craiova și importanţei pe care acesta o are în viaţa social-economică şi culturală a Regiunii Oltenia, şi a oferit câteva repere privind istoria şi importanţa Universităţii din Craiova, de la înființare și până în prezent. Domnul Prof. Dr. Pavel Chirilă a prezentat partenerilor în proiect o serie de informații referitoare la activitatea prezentă a facultății și contextul în care a fost inițiat proiectul care a facilitat organizarea întâlnirii.

Fiecare din cei 4 reprezentanți ai instituțiilor partenere a furnizat informații detaliate privind instituțiile de proveniență, insistând asupra activității desfășurate, a elementelor de succes obținute în decursul timpului, precum și asupra așteptărilor și intereselor cu privire la parteneriatul în proiect.

Prezentările realizate de participanţi au facilitat cunoaşterea reciprocă atât la nivel personal, cât şi la nivel de instituţii. Au fost identificate numeroase puncte comune, îndeosebi cu privire la problematica armonizării activităţii instituţiilor de învăţământ teologic universitar cu necesităţile misionar-pastorale ale preoţilor din parohii, dar au fost sesizate şi diferitele particularităţi ale activităţii acestor instituţii, în funcţie de conţinutul dogmatic al religiilor de apartenenţă, de nivelul de dezvoltare economică a ţărilor de origine, de gradul de cultură şi civilizaţie al ţărilor respective etc.

În cea de a doua zi de lucru, pentru a facilita mediatizarea proiectului, a fost organizată o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor media locale, regionale și naționale, care au avut ocazia de a obţine informaţii despre conţinutul proiectului și de a realiza o serie de interviuri cu reprezentanții instituțiilor partenere în proiect. Asist. Univ. Drd. Diana Răduț-Seliște – asistent coordonator al proiectului - a oferit informaţii detaliate despre partenerii proiectului, despre scopul și obiectivele programului inițiat în domeniul educației adulților și despre rezultatele așteptate pe parcursul celor doi ani de implementare.

Ca urmare a acestui demers, inițiativa proiectului a fost mediatizată atât la nivel local și regional, cât și la nivel național, beneficiat de 13 apariții media, dintre care 4 televizate ( la posturile de televiziune TVS, TeleU, TVR Craiova, TV Trinitas), 2 radiofonice (la postul de radio Trinitas al Patriarhiei Române și postul de radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei), 4 la diverse agenții de știri on-linewww.basilica.ro, www.stirilocale.ro), 3 în presa scrisă locală și regională (www.gds.ro, www.cvlpress.ro,  www.radicaldedolj.info). Totodată, proiectul a fost promovat pe site-ul facultății, pe blog-ul proiectului și pe alte bloguri ale profesorilor facultății, și pe site-ul Mitropoliei Olteniei, principalul partener național al acestui proiect (www.teologie.central.ucv.ro, www.mitropoliaolteniei.ro, www.mihaivladimirescu.ro, www.teologie.central.ucv.ro/blogs/imcod). (www.știri.ortodoxe.org, www.noutăți-ortodoxe.ro,

În a doua zi de lucru a întânirii, după încheierea conferinței de presă, au fost analizate și clarificate diverse aspecte referitoare la activitățile proiectului și termenele de realizare a acestora, pornind de la identificarea unei definiții și a unei imagini comune a conceptului de ”dezvoltare comunitară”. Totodată, având ca punct de plecare propunerea de chestionar înaintată de instituția coordonatoare, au fost analizate și dezbătute toate întrebările chestionarului, în vederea identificării unui conținut care să fie agreat de toți partenerii, care să corespundă diferitelor modele de dezvoltare comunitară specifice celor 5 țări partenere și care să conțină acele metode și structuri de lucru care să poată fi aplicate ulterior de toți partenerii.


 

Pe parcursul discuțiilor au fost menționate următoarele puncte de vedere, referitoare la proiectul în ansamblu sau la conținutul chestionarului care urmează a fi aplicat preoților din grupul țintă al proiectului:

 -    - Grupul țintă al proiectului – Preoții – constitutie unul din punctele forte ale proiectului, fiind o categorie de beneficiari mai rar întâlnită în accesarea de fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene,

 -    - Este foarte important ca în cadrul proiectului să fie identificate și mediatizate diferite modele de bună practică în dezvoltare comunitară, întâlnite în comunitățile rurale ale celor 5 țări partenere, sau utilizate de beneficiarii proiectului în urma participării la activitățile propuse de acesta (seminarii de instruire, ateliere de lucru interculturale etc),

 -     Necesitatea de a promova rolul parteneriatului Stat - Societate civilă – Biserică în creșterea gradului de dezvoltare comunitară și a participării comunitare la nivelul celor 5 țări implicate în proiect,

 -     Necesitatea de fi cunoscute de partenerii și beneficiarii proiectului diferite aspecte specifice țărilor de proveniență, referitoaredeoarece acestea influențează modul de gândire și de viață al oamenilor din acele regiuni, și implicit atitudinea și metodele de participare utilizate în procesul dezvoltării comunitare. la istoria și raportarea geografică a populației,

 -     Identificarea provocărilor pe care preoții le întâmpină la nivel comunitar, a metodelor realizate pentru a ajuta comunitatea, a motivațiilor personale și planurilor proprii de dezvoltare comunitară, precum și a rolului pe care aceștia consideră că îl au în stimularea și mobilizarea comunităților în care activează,

 -    Evidențierea deosebirilor / asemănărilor existente la nivelul celor 5 țări partenere în ceea ce privește nevoia de formare și informare a preoților din mediul rural, prin compararea rezultatelor celor 5 cercetări individuale,

 -    Importanța dialogului intercultural între cei 80 de preoți participanți la proiect, în clarificarea propriei percepții asupra gradului de dezvoltare comunitară a comunităților în care aceștia slujesc.

La finalul celor 3 zile de lucru în comun, între reprezentanţii celor 5 instituții partenere în proiect, au fost luate următoarele decizii:

 -    Modificarea chestionarului conform observaţiilor aduse în cadrul discuţiilor de grup, testarea lui de către fiecare partener pe un eşantion şi completarea sau renunţarea la unele întrebări stabilite iniţial. Această activitate va avea loc în luna Decembrie 2009.

 -    Aplicarea chestionarului unui număr de cel puţin 50 de preoţi din mediul rural. Activitatea se va realiza în luna Ianuarie 2010.

 -    Codificarea răspunsurilor şi interpretarea acestora, precum şi redactarea Raportului de cercetare. Activitatea se va desfăşura în luna Februarie 2010.

 -    Realizarea de către fiecare instituţie parteneră a unei note informative cu privire la rolul Bisericii în dezvoltarea comunitară în context actual, în vederea poziţionării în context actual a metodelor iniţiate în cadrul proiectului. Activitatea va fi realizată în primele 2 săptămâni ale lunii Martie 2010.

 -   Cea de-a doua întâlnire organizatorică între partenerii proiectului va avea loc în luna Martie 2010 la sediul partenerului din Italia – ”Europe Direct – Carrefour Europeo Emilia”.

 -   Cele 5 sesiuni de instruire cu cei 16 preoţi din fiecare ţară vor avea loc în perioada Mai – Iulie 2010.

 -   Cele 5 ateliere de lucru interculturale, câte unul în ţara fiecărui partener, vor avea loc în perioada Septembrie 2010 – Aprilie 2011 (Octombrie- în Estonia, Noiembrie - în România, Februarie - în Italia, Martie - în Bulgaria şi Aprilie - în Norvegia)

 -   Conceperea Ghidului de dezvoltare comunitară pentru preoţii din mediul rural se va realiza în perioada Mai - Iunie 2011.

 -   Organizarea celei de-a treia întâlniri de lucru în cadrul proiectului va avea loc în luna Iulie 2011 la sediul partenerului din Norvegia – ”Şcoala Norvegiană de Teologie din Oslo”.


 

Cunoaşterea reciprocă şi socializarea participanţilor au fost favorizate nu numai de lucrul în echipă, ci şi de participarea acestora la un concert susţinut de Filarmonica Oltenia din Craiova, cu ocazia deschiderii Festivalului ”Craiova Muzicală”, şi cu o vizită la una din frumoasele Mânăstiri ale Olteniei – Mânăstirea Tismana – în vederea observării specificului comunităţilor rurale şi a spiritualităţii româneşti, şi îndeosebi cele oltene.

În urma participării la această întâlnire, fiecare dintre cei 4 reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect va primi Documentul de mobilitate Europass, care să ateste experienţa de mobilitate dobândită prin participarea la prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului, în România. (http://www.europass-ro.ro/index.php?page=minighid_em)

 

          Coordonator proiect,

          Conf. Univ. Dr. Mihai Valentin Vladimirescu

          Prodecan al Facultăţii de Teologie din Craiova

 

          Asistent coordonator proiect,

          Asist. Univ. Drd. Diana Răduţ-Selişte

 

 


 
    
       
       
       
      
       
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noutati pe site

 • ÎN PERIOADA 03 – 31 AUGUST 2020 NU SE
ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII