Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Thursday
Sep 16th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Prezentare Conducere

Conducere

E-mail Print PDF

Structuri de conducere

 • Conducerea operativa a Facultaţii si departamentului
 • Consiliul Facultăţii
 • Consiliul departamentului
 • Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă "Sfântul Nicodim"
 • Comisii de lucru în Senatul Universitaţii

Conducerea operativă a Facultăţii şi a Departamentului

 • DECAN: Pr.Prof.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • PRODECAN: Pr.Lect.univ.dr Adrian-Cristian MAZILIȚA
 • DIRECTOR:Pr.Lect.univ.dr Ion-Sorin BORA
 • SECRETAR-ŞEF: Daniela COLAC

Consiliul Facultăţii:

 • Pr.Prof.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN: Preşedinte
 • Pr.Lect.univ.dr Ion-Sorin BORA
 • Diac.Lect.univ.dr Mihai CIUREA
 • Lect.univ.dr Emilia BURLAN
 • Lect.univ.dr Alexandrina BĂDESCU
 • Student NEACȘU Nicușor-Adrian
 • Student SUBAȘU Tiberiu-Ionuț

Consiliul Departamentului:

 • Pr.Lect.univ.dr Ioniță APOSTOLACHE
 • Pr.Lect.univ.dr Lucian-Zenoviu BOT
 • Conf.univ.dr Vasile FUIOREA

Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie "Sfântul Nicodim":

 • I.P.S. Prof.univ.dr IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Directorul CSUD-UCV, Președinte
 • Pr. Prof.univ.dr Picu-Nelu OCOLEANU, Directorul Școlii Doctorale de Teologie ”Sfântul Nicodim” (SDTO)
 • Pr. Prof. univ.dr Ion POPESCU
 • Arhid. Conf.univ.dr Gelu CĂLINA
 • P.S. Conf.univ.dr NICODIM NICOLĂESCU, Episcopul Severinului și Strehaiei, membru din afara Școlii Doctorale, personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia
 • Drd. Tiberius-Daniel MUŞUROI - reprezentant al studenților doctoranzi

Membri reprezentanţi ai Facultăţii în Senatul Universitaţii:

 • Pr.Conf.univ.dr Adrian BOLDIŞOR
 • Pr.Lect.univ.dr Lucian-Zenoviu BOT
 • Student NEDELCU Ioan-Andrei

Reprezentatul Facultăţii in Consiliul de Administraţie al Universităţii:

 • Decan, Pr.Prof.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN

Reprezentantul Facultății în Consiliul Cercetării Științifice al Universității

 • Pr.Lect.univ.dr Adrian-Cristian MAZILIȚA

Reprezentantul Facultății în Consiliul pentru Asigurarea Calității

 • Conf.univ.dr Vasile FUIOREA

Responsabili în Comisiile de lucru ale Facultății:

 • Responsabili în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii programelor de studii: pentru programele de studii universitare în domeniul Teologie: Decan Pr.Prof.univ. dr Nicolae-Răzvan STAN, Prodecan Pr.Lect.univ.dr Adrian-Cristian MAZILIȚA, Director departament Pr.Lect.univ.dr Ion-Sorin BORA , Secretar-Șef Daniela COLAC; pentru programele de studii universitare în domeniul Arte vizuale: Decan, Pr.Prof.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN, Director departament Pr.Lect.univ.dr Ion-Sorin BORA, Lect.univ.dr Alexandrina BĂDESCU, Secretar-Șef  Daniela COLAC; pentru programul de studii universitare de doctorat în domeniul Teologie: Director SDTO Pr.Prof.univ.dr Picu-Nelu OCOLEANU, Secretar-Șef Daniela COLAC
 • Responsabilul cu Relaţii internaţionale și Cercetarea ştiinţifică: Decan, Pr.Prof.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • Responsabilul cu Mobilităţile ERASMUS: Pr.Lect.univ.dr Ioniță APOSTOLACHE
 • Responsabilul cu Imaginea academică: Pr.Prof.univ.dr Picu-Nelu OCOLEANU
 • Comisia de cazare a Facultăţii: Președinte: Prodecan Pr.Lect.univ.dr Adrian-Cristian MAZILIȚA, Membri: Pr.Conf.univ.dr Constantin BĂJĂU, Diac Lect. univ.dr Mihai CIUREA, Studenți: Cloșanu Romulus-Beniamin, Stîngă Raul-Eduard
 • Responsabilul cu Problemele sociale ale studenţilor: Pr.Lect.univ.dr Adrian-Cristian MAZILIȚA
 • Responsabilul cu Publicaţiile şi mijloacele de informare la nivelul facultăţii: Pr.Conf.univ.dr Adrian BOLDIŞOR
 • Comisia de burse: Pr.Prof.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN, Secretar-șef Daniela COLAC, Student NEACȘU Nicușor-Adrian