Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Monday
Sep 28th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Prezentare Conducere

Conducere

E-mail Print PDF

Structuri de conducere

 • Conducerea operativa a Facultaţii si departamentului
 • Consiliul Facultăţii
 • Consiliul departamentului
 • Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă "Sfântul Nicodim"
 • Comisii de lucru în Senatul Universitaţii

Conducerea operativă a Facultăţii şi a Departamentului

 • DECAN: Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • PRODECAN: Pr.Conf.univ.dr Adrian IVAN
 • DIRECTOR:Pr.Lect.univ.dr Ion RESCEANU
 • SECRETAR-ŞEF: Daniela COLAC

Consiliul Facultăţii:

 • IPS Prof.univ.dr IRINEU POPA: Preşedinte
 • Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • Pr.Lect.univ.dr Ion RESCEANU
 • Pr.Lect.univ.dr Ioniță APOSTOLACHE
 • Lect.univ.dr Adriana Gabriela MARDALE
 • Masterand Gheorghiță-Marian COVRIG
 • Masterand Pr. Daniel VĂTUIU

Consiliul Departamentului:

 • Pr.Lect.univ.dr Adrian MAZILITA
 • Pr.Lect.univ.dr Ioniță APOSTOLACHE
 • Lect.univ.dr Adriana Gabriela MARDALE

Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie "Sfântul Nicodim":

 • I.P.S. Prof.univ.dr IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Directorul CSUD-UCV, Președinte
 • Pr. Conf.univ.dr Picu-Nelu OCOLEANU, Directorul Școlii Doctorale de Teologie ”Sfântul Nicodim” (SDTO)
 • Pr. Prof. univ.dr Ion POPESCU
 • Arhid. Conf.univ.dr Gelu CĂLINA
 • P.S. Conf.univ.dr NICODIM NICOLĂESCU, Episcopul Severinului și Strehaiei, membru din afara Școlii Doctorale, personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia
 • Drd. Tiberius-Daniel MUŞUROI - reprezentant al studenților doctoranzi

Membri reprezentanţi ai Facultăţii în Senatul Universitaţii:

 • Pr.Conf.univ.dr Constantin BĂJĂU
 • Pr.Conf.univ.dr Adrian BOLDIŞOR
 • Masterand: Paul-Adrian LUPU

Reprezentatul Facultăţii in Consiliul de Administraţie al Universităţii:

 • Decan, Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN

Responsabilii în Comisiile de lucru ale Facultății:

 • Responsabili în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii programelor de studii: pentru programele de studii universitare în domeniul Teologie: Decan Pr.Conf.univ. dr Nicolae-Răzvan STAN, Prodecan Pr.Conf.univ.dr Adrian IVAN, Director departament Pr.Lect.univ.dr Ionuț RESCEANU, Secretar-Șef Daniela COLAC; pentru programele de studii universitare în domeniul Arte vizuale: Decan, Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN, Director departament Pr.Lect.univ.dr Ionuț RESCEANU, Lect.univ.dr Alexandrina BĂDESCU, Secretar-Șef  Daniela COLAC; pentru programul de studii universitare de doctorat în domeniul Teologie: Director SDTO Pr.conf.univ.dr Picu-Nelu OCOLEANU, Secretar-Șef Daniela COLAC
 • Responsabilul cu Relaţii internaţionale și Cercetarea ştiinţifică: Decan, Pr.Conf.univ.dr Nicolae-Răzvan STAN
 • Responsabilul cu Mobilităţile ERASMUS: Pr.Lect.univ.dr Ioniță APOSTOLACHE
 • Responsabilul cu Imaginea academică: Pr.Conf.univ.dr Picu-Nelu OCOLEANU
 • Comisia de cazare a Facultăţii: Președinte: Prodecan Pr.Conf.univ.dr Adrian IVAN, Membri: Pr. Lect.univ.dr Adrian MAZILIŢA, Diac Lect. univ.dr Mihai CIUREA, Supleant: Pr.Conf.univ.dr Constantin BĂJĂU, Studenți: Olivian-Arghir MUICU , Dragoș-Constantin MIHART , Cristian-Alin BERTEA , Supleant: Iliuță JIANU-BRĂNESCU ;
 • Responsabilul cu Problemele sociale ale studenţilor: Pr.Conf.univ.dr Adrian IVAN
 • Responsabilul cu Publicaţiile şi mijloacele de informare la nivelul facultăţii: Pr.Conf.univ.dr Adrian BOLDIŞOR
 

Noutati pe site

 • ÎN PERIOADA 03 – 31 AUGUST 2020 NU SE
ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII