Facultatea de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Craiova

Departamentul de Teologie

Thursday
Jul 18th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Cercetare

Cercetare

cărti publicate, recenzii, traduceri

Popa Irineu, I.P.S., prof.univ.dr

• “La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”,
Paris 1991, 570 pag. (teză de doctorat)
• “Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii”, introd. trad. din limba engleză, ed. Adonai, Bucureşti
1994, 174 pag.
• “Jon Dunlop, Stareţul Ambrozie de Optina”, introd. şi trad. din engleză şi rusă, ed. Adonai,
Bucureşti 1994, 160 pag.
• “Paul Evdochimov, Ortodoxia”, introd şi trad. din franceză, Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996, 382 pag.
• “Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii şi cuvântări”, introd. şi trad. din limba greacă, Ed.
Episcopiei Râmnicului, 1995, 144 pag.
• “Stareţul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu”, introd. şi traducere din limba rusă, Ed.
Adonai, Bucureşti, 1995, 318 pag.
• “Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospăţul Stăpânului, Cuvântări şi discursuri”, introd. şi
traducere din limba greacă, Ed. Adonai, Bucureşti 1995, 191 pag.
• “Sfântul Ioan Gură de Aur, Dascălul pocăinţei, Cuvântări despre pocăinţă”, introd. şi trad. din
limba greacă, Ed. Episcopiei Râmnicului, R. Vâlcea. 1996, 160 pag.
• “Convorbiri despre spovedanie”, Ed. Ramida, Bucureşti, 1996 150 pag.
• “Preoţi în cătuşe”, (Cuprinde descrierea felului de vieţuire morală a unor preoţi din Eparhia
Râmnicului care au suferit pentru credinţă în temniţele comuniste) Ed. Ramida, Bucureşti 1997, 157 pag.
• “Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj”, in colaborare cu Mihail Radulescu, Ed. Ramida, Bucureşti 1997.
• “Experienţe mistice la Părinţii oriental”, Ed. Universitaria, Craiova, 2002, 200 pag.
• “Iisus Hristos sau Logosul înomenit”, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999, 150 pag.2
• “Omul Fiinţă spre îndumnezeire”, Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Alba Iulia, 2000, 227 pag.
• “În duhul Sfinţeniei lui Hristos”, Ed. Universitaria, Craiova, 2001.
• “L'Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite”, Ed. Universitaria, 2003, 249 pag.
• “Le Mistere de la Sainte Trinite dans la communion des Personnes”, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, 217 pag.
• “Substanţa morală a dreptului”, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2009, 424 pag.
• “Experienţe mistice la Părinţii Orientali” vol. II. în lucru
“Iisus Hristos este acelasi, ieri si azi si in veac”, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova 2010, 485 pag.

Zamfir Gheorghe, pr.conf.univ.dr

• “Ortodoxie şi Baptism”, Editura Universitaria, Editura Universitaria, Craiova, 2002, 236 p.
• “Căderea omului şi restaurarea lui în Iisus Hristos”, Editura Universitaria, Craiova, 2003, 243
pg.
• “Introducere în Teologia Dogmatică”, Editura Universitaria, Craiova, 2003, 200 pg.

 

Bajau Constantin, pr.conf.univ.dr

• « Cunoasterea lui Dumnezeu la Sfantul Grigorie al Nissei », Editura Sitech (cod CNCSIS
170/2006) Craiova 1999, 285 pg. (ISBN 973-9346-06-7)
• « Desavarsirea crestina dupa Sfantul Grigorie al Nissei », Editura Sitech (cod CNCSIS
170/2006), Craiova 1999, 114 pg. (ISBN – 973 -9346 – 07 – 5)
• Patrologie, Editura Universitaria (cod CNCSIS 130/2006), Craiova 2007, 510 pg. (ISBN 973-
742-544-8 ISBN 978-973-742-544-7)
• « Actualitatea omiliilor hrisostomice la Epistolele pauline », Editura Universitaria (cod
CNCSIS 130/2006), Craiova 2007, 208 pg. (ISBN 973-742-546-6, ISBN 978-973-742-545-4)
• Curs de Patrologie, Reprografia Universitatii din Craiova 1999, 202 pg.
• Patrologie, curs, Reprografia Universitatii din Craiova 2000, 395 pg.

 

Ocoleanu Picu-Nelu, pr.conf.univ.dr

• „Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă cultură a legii”, Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova 2004, 220 p. (reeditata la Ed. Christiana din Bucureşti, 2008).
• „Minima Moralia Eucharistica. Eine theologische Pathologie der Öffentlichkeit“, Lit Verlag,
Münster-Hamburg-Berlin-London 2007, 280 p.
• „Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la o teologie socială ortodoxă”, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova 2007, in colaborare cu Radu Preda, 298 p.
• „Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin”,
Ed. Christiana, Bucureşti 2008.
• „Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe”, Ed. Christiana,
Bucureşti 2008.
• „Teologie si spiritualitate in gandirea Sf. Maxim Marturisitorul”, Editura Mitropoliei Olteniei,
Craiova 2009, (volum editat)

 

Popescu Sergiu-Grigore, pr.conf.univ.dr

• „Mehedinţi, vatră de istorie şi spiritualitate ortodoxă românească”, Editurile Universitaria
(Craiova) şi Didahia (Drobeta-Turnu Severin), 2008, 408 p. (teză de doctorat).

 

Calina Gelu, conf.univ.dr

• “Teologie şi ştiinţe naturale”, (coautor), ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002, 304 p.
• “Science and Theology in dialogue”, (coautor), ed. Universitaria, Craiova, 2006, 216 p.
Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, ed. Universitaria, Craiova, 8 volume
(2002-2008), redactor şef.
• “Relaţia dintre Biserică şi stat privită interconfesional”, ed. Universitaria, Craiova, 2008, 240p
(teză de doctorat)
• Curs de Misiologie, ed. Universitaria, Craiova, 2008, 180 p

 

Constantinescu Iulian-Mihai, lect.univ.dr

 

• „Biserica şi instituţia căsătoriei. Condiţiile administrării căsătoriei. Studiu juridico-canonic”,
Editura Aius (CNCSIS), Craiova, 2008, 252 p., ISBN 978-973-1780-81-8.
• „De impedimentis matrimonii. De la acrivia canonică la iconomia bisericească, Editura
Mitropolia Olteniei.
• „Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu pe pământ”, Mihai Valentin Vladimirescu, Mihai Ciurea
(coautori), Editura Mitropolia Olteniei (CNCSIS), Craiova, 2009 (sub tipar).
• „Încetarea, desfacerea căsătoriei şi poziţia Bisericii faţă de divorţ”, in colaborare cu Mihai
Valentin Vladimirescu, Editura Aius (CNCSIS), Craiova, 2008, 220 p. (în curs de apariţie).
• „Sfânta Scriptură, izvor al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe”, Mihai Valentin
Vladimirescu, Mihai Ciurea (coordonatori), lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc cu
acelaşi titlu, Editura Universitaria (CNCSIS), Craiova, 2008, 348 p., ISBN 978-606-510-201-9.

 

Stan Nicolae-Razvan, pr.conf.univ.dr

• „Datoria de a rămâne viu”, Prefaţa P.S. Prof. Univ. Dr. Irineu Slătineanul, Cuvânt de recomandare
Pr. Prof. Univ. Dr. Constantinos Karaisaridis, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003, 126p.
• „Antropologia din perspectiva hristologica: bazele doctrinare ale vietii duhovnicesti”, teza de
doctorat. Prefata Pr.prof.dr Dumitru Radu, Postfata Pr.prof.dr Ilie Moldovan, Ed.Arhiepiscopiei
Tomisului, Constanta, 2007, 517p.
• „Călător spre veşnicie. Imne teologice”, Prefaţă de Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, 94p.

 

 

Ciurea Mihai, diac.lect.univ.dr

• “Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament”, (în colaborare cu Lect. univ. dr. Mihai Valentin
Vladimirescu), Editura Universitaria, Craiova, 2006.
• “Sfânta Scriptură, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe” (în colaborare cu Conf.
univ. dr. Mihai Valentin Vladimirescu şi Lect. univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu), Editura
Universitaria, Craiova, 2008.